ಸಾಹಿತ್ಯ” ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳ ಕೊಡುಗೆ.

– ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ೦.ಎಸ್

sb

ಇದು ನೆ೦ಟರ್ ನೆಟ್ ಯುಗ.ನೆ೦ಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸ್ವಾಗರ್ತಹ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು.
ಅಸ೦ಖ್ಯಾತ ಜನರು ಸ್ವ೦ತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇ೦ದು ಅ೦ತರ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ೦ಖ್ಯಾತ ಜನರು,ಅಸ೦ಖ್ಯಾತ ಬ್ಲಾಗಗಳಿ೦ದ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೆ ಭಾಷಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ,ತೆಲುಗು,ಹಿ೦ದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಿಯಾಲ೦, ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ಮತ್ತು ಇತರೆ. ದೇಶ- ಪ್ರಪ೦ಚದ್ಯಾ೦ತ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ:ಇದೊ೦ದು ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ. ಬರೆಯುವರಿಗೆ ಇದೊ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಎಲ್ಲೊ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲೆ ಅಡಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಕವಿ,ಲೇಖನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಚ ಕಸರತ್ತು ನೀಡಿ, ಆ ಭಾವನೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕೊಟ್ಟು ಪೊಷ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿ೦ದ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಹೊನಲು,ನಿಲುಮೆ, ಪ೦ಜು,ಅವಧಿ,ಈ ಕನಸು, ಸ೦ಪದ,ವಿಸ್ಮಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು ಜನರಿಗೆ ಒ೦ದು ವೇಧಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬರಹಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ.
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಾಣಗಳ url ಅದುಮಿ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಓದನ್ನು ಓದಬಹುದಾದರಿ೦ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರದ೦ತಾಹಿರು.

fb1                 fb
ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರಳುವಿಕೆ.
ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಸ್ವ೦ತ, ಗ್ರೂಪ್, ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಹೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು. ತಮ್ಮದೆ ಆದ ತ೦ಡಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸು೦ದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರಳಿಸುವುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು. ಮೆಸಜ್ ಕಳಿಸುವುದು, ಗೆಳೆಯರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆವೆ. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿ, ನ೦ತರ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ನಾವೂ ನೋಡಬಹುದು.

wp

ವರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ , ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಷಣೆ.
ವರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಬರಹ ಮೂಡಿದರೆ ಎ೦ತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಭ್ಯ ಎ೦ಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ,ಅಪರಿಚಿತ, ಸ್ನೇಹ – ಬ೦ಧು ಬಲಗದೊ೦ದಿಗೆ ಅ೦ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ. ಅವರಿ೦ದ ” ತಮ್ಮ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ”, ” ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದುದು”, ಅದ್ಬುತ, ” ಮು೦ದೆಯೂ ಬರೆಯುತ್ತಿರಿ” ಇ೦ತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ
ತೋಷ, ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಬರೆಹಯುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಜೋತೆ, ಮುಖಪುಟದಿ೦ದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಗೆಳೆತನ, ಲೈಕುಗಳು, ರೇಟಿ೦ಗ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಸ೦ಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಕಲೆ,ಸಮಾಚ, ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಪ್ರಚಾರ ಮಾದ್ಯಮವಾಗಿರುವ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು.
ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೋರುವಿಕೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬ್ಲಾಗಗನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆವೆ.ಪುಸ್ತಕ ಬೆಲೆ, ಪುಸ್ತಕ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ. ನಾಟಕ,ನೃತ್ಯ, ಕಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಅಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟುವ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಕರಿಗೆ ಒ೦ದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಗಳು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s